Kogumik "Väike heategija - koos õpime tegema head!"

Kogumiku eesmärgiks on luua eeldused aktiivsete ja teistega arvestavate kodanike kasvamiseks lapse enesekindluse tõstmise, abistamissoovi suurendamise ning algatusvõime toetamise kaudu. Kogumiku keskmes on lastes head tegemise soovi arendamine, et lapsed märkaksid abivajajat koolikeskkonnas, oma sõprade seas ja ühiskonnas laiemalt ning oleksid aktiivsed ja loovad tegutsejad. Seetõttu keskendubki kogumik niisugustele väärtustele nagu positiivsus, mõistmine, hoolivus ja aktiivsus, mis on olulised õnnelikuks inimeseks kujunemisel ja ühiskonna edukal koostoimimisel. Ühtlasi aitab kogumik kaasa kooli kui kogukonna tugevdamisele õpilaste ja koolitöötajate koostöö ning mitteformaalsete suhete edendamise teel, samuti kooli suurema sidususe saavutamisele kohaliku kogukonnaga.

Kogumiku sihtgrupiks on eelkõige I ja II kooliaste, sest hoolivate ja teistega arvestavate inimeste kasvamiseks on oluline arendada juba algklassides eneseusku, abivalmidust, aktiivsust, algatusvõimet ning soovi teha head. Kogumiku III osa – ideedekogu – on mõeldud kogu koolirahva kaasamiseks ning II osas esitatud õppemeetoditest on mõned kohandatavad lasteaialastele kasutamiseks.

Kogumik koosneb kolmest suuremast osast: teoreetiline ülevaade abistava käitumise kujunemisest (I osa), praktilised meetodid mitmesuguste oskuste harjutamiseks (II osa) ja ideedekogu tunniväliseks tegevuseks (III osa).

"Väike heategija - koos õpime tegema head!" - (PDF)

 

26. jaanuaril 2011. a toimunud kogumikku tutvustava seminari ülevaade ja ettekanded:

Seminari eesmärk:

  • Selgitada väärtuskasvatuse olemust ning kooli, kodu ja kogukonna rolli ja võimalusi selle teostamisel;
  • Tutvustada I ja II kooliastmele suunatud metoodilist kogumikku ”Väike heategija – koos õpime tegema head!” ning selle kasutusvõimalusi õppetöös ja tunnivälises tegevuses.

Seminari ettekanded:

Väärtuskasvatus koolis - miks ja kuidas? Olga Schihalejev, TÜ eetikakeskus

Väärtuskasvatus ja lapse arengukeskkond on lahutamatud!? Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit

Kogumiku I osa - Abivalmiks kasvamine. Astra Schults, TÜ psühholoogia instituut

Kogumiku II osa - Praktilist õpetajale. Igne Lembinen, Margit Teller, TÜ haridusteaduste instituut.

Kogumiku III osa - Ideedekogu. Reeli Sirotkina,Karis Reilent ja Lenneli Noobel, TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

Väärtuskasvatuse kirjandus


Lisainfo:
Triin Lääne
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Projektijuht
Tel: +372 52 178 69
E-post: triin at lastefond dot ee
www.lastefond.ee